Discussion:
Jeff Francis €É€W AAA
(时间太久无法回复)
­ŒŒQ®gŸ÷Â÷¥h
2004-07-08 22:50:44 UTC
Permalink
ŠpŠP¥hŠ~€p±äÂœª©ªº Jeff Francis

Šb§¹Šš€F14K €ñÁÉ«á ³Q¬¥ÁF¶€€É€W€FAAA


W-L ERA G GS CG SHO IP H R ER BB IB SO HR HB WP
13-1 1.98 17 17 1 1 113.2 73 26 25 22 0 147 9 5 2
--
Alex39wu MSN ID:Alex39wu39wu
------------------------------------------------------------------------
²y»î ¡Ð ±Ž¯ÁŽÎ²y³Ì²`Â㪺ÆF»î http://playballx.com/
------------------------------------------------------------------------
§AÅ¥€F³Ì¬yŠæªº­µŒÖ¡A¬Ý€F³Ìœæ®yªº¹qŒv¡A§AŽ±€£Ž±°µ©M§O€H€£€@ŒËªºšÆ?
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 61-59-122-167.adsl.static.seed.net.tw
€p©Ý
2004-07-09 04:51:26 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.kimo.com.tw (­ŒŒQ®gŸ÷Â÷¥h) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ŠpŠP¥hŠ~€p±äÂœª©ªº Jeff Francis
: Šb§¹Šš€F14K €ñÁÉ«á ³Q¬¥ÁF¶€€É€W€FAAA
: W-L ERA G GS CG SHO IP H R ER BB IB SO HR HB WP
: 13-1 1.98 17 17 1 1 113.2 73 26 25 22 0 147 9 5 2

Šn®£©ÆªºŠšÁZ§r.....= =ÁöµM¬O2A¡A€£¹L«eŽº¬ÝŠn~~


--


škšàŠ³²\€£»ŽŒu
¥u¬O€£šì¶Ë€ß³B

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 219.91.110.220
©]ªº°sÀ]
2004-07-09 05:07:30 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.kimo.com.tw (乘噴射機離去)》之銘言:
: 如同去年小曹翻版的 Jeff Francis
: 在完成了14K 比賽後 被洛磯隊升上了AAA
: W-L ERA G GS CG SHO IP H R ER BB IB SO HR HB WP
: 13-1 1.98 17 17 1 1 113.2 73 26 25 22 0 147 9 5 2這樣的成績應該已經遠遠超過曹當年在2A的成績了。
近114局只有22次保送,還三振了147次,僅被擊出73隻安打?!!

太強了!

--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 210-85-142-88.cm.dynamic.apol.com.tw
ªü«¢!!!!
2004-07-09 05:23:47 UTC
Permalink
ªü«¢!!!!
2004-07-09 05:24:40 UTC
Permalink
ªü«¢!!!!
2004-07-09 05:25:25 UTC
Permalink
11k
2004-07-09 05:31:05 UTC
Permalink
Post by ©]ªº°sÀ]
: 如同去年小曹翻版的 Jeff Francis
: 在完成了14K 比賽後 被洛磯隊升上了AAA
: W-L ERA G GS CG SHO IP H R ER BB IB SO HR HB WP
: 13-1 1.98 17 17 1 1 113.2 73 26 25 22 0 147 9 5 2
這樣的成績應該已經遠遠超過曹當年在2A的成績了。
近114局只有22次保送,還三振了147次,僅被擊出73隻安打?!!
太強了!
你有看過曹去年在AA的成績嗎?

只不過是95分和90分的差別罷了


--
 ◎ Origin: 中央松濤站□bbs.ee.ncu.edu.tw From: sparc13.cc.ncu.edu.tw
继续阅读narkive:
Loading...